RESULTATS DEL CONGRÉS

Dins del marc del 5è centenari de la conversió d’Ignasi de Loyola, del 13 al 17 de juliol del 2022 hem celebrat el nostre desè congrés a Barcelona en el col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi.

Una trobada dirigida a tots els Antics Alumnes del món i a la Comunitat Ignaciana on vam poder prendre consciència del potencial que tenim com a xarxa global i impulsar una missió compartida per a contribuir amb major força a construir un societat més justa i sostenible.

ENLLAÇOS GENERALS

ESPIRITUALITAT
P. ARTURO SOSA, sj

Marc Ignasià, espiritualitat i posada en acció.

Quina és la missió de la Companyia de Jesús avui i quins passos hem de donar en el nostre compromís dels Antics Alumnes i les associacions d’Antics Alumnes.

ECOLOGIA
MARY EVELYN TUCKER

L’ecologia i la nostra Casa Comuna.

L’amenaça ecològica ens afecta i ens obliga a canviar diferents dimensions de la nostra vida: l’educació, la manera de produir, la gestió de recursos hídrics i energètics entre d’altres. La creixent aliança de la Religió i l’Ecologia.

MIGRACIONS
CRISTINA MANZANEDO

Migracions contemporànies i transformació social.

Com podem contribuir i convertir el fenomen de les migracions de ser una amenaça a una oportunitat. Quin és el nostre paper com a AA per donar suport a aquesta contribució creant condicions per a l’acollida i integració dels migrants.

EL ROL DE LA DONA
NÚRIA CALDUCH

Dones-església-món, una tríada desafiadora

A través d’una mirada oberta i inclusiva, veure com donar espai i fomentar el paper de la dona en la construcció d’una nova societat.

TECNOLOGIA
ALBERT FLORENSA

Donar sentit a la tècnica: la necessària indiferència.

A què ens conviden i obliguen els reptes tecnològics. Els límits ètics i morals als quals cal atendre. Com fer que el desenvolupament tecnològic vagi en favor de la humanitat, de les persones i de la Casa Comuna.

LA RELIGIÓ
P. LAURENT BASANESE, sj

El potencial de les religions en la Reconciliació.

Des d’una visió crítica del paper de la religió en la seva història i en el moment actual, s’obren nous camins que apareixen per potenciar el paper de les religions com a constructores d’un món més humà i fratern.

INNOVACIÓ SOCIAL
LISA HEHENBERGER

Capacitar a les persones perquè utilitzin les seves habilitats empresarials per a l’impacte social

Com podem entendre i aprofitar les oportunitats que s’ofereixen en tots els àmbits socials per desenvolupar nous models econòmics, de consum i d’economia col·laborativa.

L’EDUCACIÓ
P. JOSÉ ALBERTO MESA, sj

L’educació, un element transformador de la societat.

L’educació seguirà sent en els propers anys un element clau en la transformació de la societat. Com haurà d’evolucionar la missió d’educar per afrontar els nous reptes en un entorn canviant?

ENTORN PROFESSIONAL
CHRIS LOWNEY

Després de 50 anys de “moments canó”, despertarà per fi el “gegant adormit”?

Com podem els Antics Alumnes implantar una cultura ètica en el nostre entorn professional, mitjançant un lideratge i presa de consciència d’una missió compartida.

COMUNITAT
SABRINA BURGOS CAPERA

Un altre possible és possible

El desenvolupament social i educatiu en la integració de les comunitats més vulnerables.

El desenvolupament educatiu i social de les comunitats per a la transformació de les persones i la promoció dels col·lectius més vulnerables. L’acompanyament i la inclusió social.

TREBALL EN XARXA
P. DANI VILLANUEVA, sj

La col·laboració i el treball en xarxa com a catalitzadors de la missió jesuïta.

Com avançar i desenvolupar les possibilitats internacionals que ofereix la xarxa d’Antics Alumnes al servei de la missió ignasiana, amb les noves tecnologies de la comunicació, coneixement i contactes.

ANTONI GAUDÍ i LA SAGRADA FAMÍLIA
P. JEAN-PAUL HERNÁNDEZ, sj

L’humanisme i espiritualitat en l’obra d’Antoni Gaudí. La Sagrada Família una obra per a la Humanitat.