EXPERIÈNCIA D’ACOMPANYAMENT I SERVEI

Cada activitat disposarà de 25 places per a la tarda del dia 14 i altres 25 per a la tarda del dia 15 de juliol.

Migracions i refugi, visitarem les dues experiències de Barcelona:
Exclusió, visita a dues experiències:
Infància i família, visita a dues experiències a Badalona