Política de Privacitat Web

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

Associació d’Antics Alumnes Sant Ignasi Jesuïtes NIF: G08683567 Domicili: C/ Carrasco i Formiguera, 30, 08017 Barcelona, Adreça de correu electrònic: info@jesuitsalumnibcn2022.org Web: jesuitsalumnibcn2022.org

Des de l’Associació d’Antics Alumnes Sant Ignasi Jesuïtes, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les normativa de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats en la web i a través de les adreces de correu electrònic informats en aquesta.

2. TRACTAMENT DE DADES

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-los, les dades seran tractades de forma licita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Les dades que l’Associació d’Antics Alumnes Sant Ignasi Jesuïtes pugui recopilar per l’ús, navegació de la pàgina web, a través dels nostres formularis, via email o amb motiu de la relació contractual que li uneix amb l’Associació d’Antics Alumnes Sant Ignasi, Jesuïtes són dades de caràcter personal. Tots els nostres formularis compten amb un asterisc () en les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà́ l’enviament de la informació.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

L’Associació d’Antics Alumnes Sant Ignasi, Jesuïtes es reserva el dret de modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment.

 • 1. Formulari de contacte
  • a) Finalitat: tramitar i gestionar la seva sol·licitud, consulta o qualsevol petició realitzada a través d’aquest formulari.

  • b) Legitimació: el consentiment expressat de l’interessat
  • c) Destinataris: no se cediran dades a tercers, tret que la cessió sigui lícita conforme al establert en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent.
  • d) Durada: les dades ser conservessin durant el temps necessari per a donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

 • 2. Formulari d’inscripció
  • a) Finalitat: tramitar i gestionar la seva inscripció en el X Congrés Antics Alumnes.

  • b) Legitimació: el consentiment expressat de l’interessat
  • c) Destinataris: no se cediran dades a tercers, tret que la cessió sigui lícita conforme al establert en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent./ se cediran les dades a les entitats organitzadores de les activitats extres a les quals s’inscrigui el participant.
  • d) Durada: les dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

3. CESIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

L’Associació d’Antics Alumnes Sant Ignasi Jesuïtes no té previst realitzar transferències internacionals de dades, és cas de ser necessàries, només es realitzaran a entitats sota l’habilitació de l’acord EUA Unió Europea Privacy Shield (més informació: https://www.privacyshield.gov/*welcome), a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i garanties d’acord amb els paràmetres i exigències previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, com el Reglament Europeu, o quan existeixi un habilitació legal per a realitzar la transferència internacional. En el supòsit que es duguin a terme aquestes transferències, se li comuniquessin a fi d’obtenir el seu consentiment.

4. DADES DE TERCERS

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a Associació d’Antics Alumnes Sant Ignasi Jesuïtes garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma licita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç.

5. DRETS DELS INTERESSATS

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així́ com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recaptats. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament dels mateixos revocant el seu consentiment, així́ com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres c/ Carrasco i Formiguera, 30, 08017 Barcelona

Email: info@jesuitsalumnibcn2022.org

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en www.aepd.es

POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta política de cookies té per finalitat informar de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen en la nostra web.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis, personalitzar el nostre lloc web, facilitar la navegació dels nostres usuaris, proporcionar-li una millor experiència en l’ús del lloc web, identificar problemes per a millorar el mateix, fer mesuraments i estadístiques d’ús i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l’anàlisi de l’ús del lloc web.

L’informem que podem utilitzar cookies en el seu equip a condició que l’usuari hagi donat el seu consentiment, excepte en els supòsits en els quals les cookies siguin necessàries per a la navegació pel nostre lloc web. En cas que presti el seu consentiment, podrem utilitzar cookies que ens permetran tenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals.

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les cookies i altres tecnologies similars com ara local shared objects, flashcookies o píxels, són eines emprades pels servidors Web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants, així com per a oferir un correcte funcionament del lloc.

COOKIES UTILITZADES EN LA NOSTRA WEB :

 • Denominació –Titular – Durada – Finalitat

 • 1P_JAR – Google Adwords – Persistent – Finalitat Publicitària
 • s_vaig veure – Adobe Analytics – 1 dia – Marca de data i hora de l’identificador de visitant uńico
 • PHPSESSID – Cookie Tècnica – Sessió – Conté l’identificador de la sessió. S’elimina en tancar el navegador.

COM ES DESHABILITEN LES COOKIES EN ELS NAVEGADORS?

L’usuari pot, en qualsevol moment, permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del navegador instal·lat en el seu ordinador:

 • Chrome Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració del contingut. Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.

 • Explorer Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.
 • Firefox: Eines ->Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.
 • Safari Preferències -> Seguretat Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador. La desactivació de les cookies no impedeix la navegació pel lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i, per tant, la seva experiència de navegació podrà ser menys satisfactòria.

RETIRAR EL CONSENTIMENT

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la Política de Cookies, i podrà eliminar les cookies emmagatzemades en el seu equip a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d’Internet, indicats anteriorment, així com accedint al nostre panell de configuració:

CONFIGURAR COOKIES

La present Política de Cookies es podrà modificar quan així ho exigeixi la legislació vigent a cada moment o quan hi hagués alguna variació en la mena de cookies utilitzades en el lloc web. Per això, li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què usem les cookies.